Bestuur

Het NVVS-bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de operationele gang van zaken binnen de vereniging. Ze coördineren en faciliteren de Pijlers Onderwijs, Wetenschap, Media en Beroep.
Bovendien vertegenwoordigt het bestuur de belangen van de NVVS in externe samenwerkingsverbanden en bij relevante stakeholders.

NVVS Bestuursleden

Ciel Wijsen
Ciel WijsenAlgemeen Bestuurslid en portefeuille Pijler Wetenschap
Wilma Mathurin
Wilma MathurinSecretaris en portefeuille Pijler Beroep
Ylanga van der Geld
Ylanga van der GeldPenningmeester en portefeuille Pijler Media
Roel Achterbergh
Roel AchterberghAlgemeen Bestuurslid en portefeuille Pijler Onderwijs
Alma Brand
Alma BrandAlgemeen Bestuurslid
Alan Nadery
Alan NaderyAlgemeen Bestuurslid

NVVS Ereleden

Erelid kan worden hij/zij op grond van bijzondere verdiensten voor de seksuologie in het algemeen of de vereniging in het bijzonder. Het bestuur doet hiertoe een voordracht aan de Algemene Ledenvergadering.

2022 Dhr. Yacov (Cobi) Reisman 
2021 Drs. Marjo (M.J.) Ramakers 
2017 Prof. dr. Ellen (E.T.M.) Laan * 
2014 Drs. Mieke (M.C.) Poelsma 
2014 Dr. Peter (P.M.) Leusink 
2013 Dr. H.H.J. Leliefeld 
2012 Dr. Jan (J.P.C.) Moors * 
2012 Prof. Dr. M.W. Hengeveld 

2011 Dr. Rik (H.W.) van Lunsen 
2010 Prof. Dr. Koos (A.K.) Slob 
2009 Drs. Jos (J.A.) Sporken 
2006 Drs. Woet (L.) Gianotten
2004 Mevr. Carla van Lichtenburcht * 
2004 Prof. Dr. Eylard V. van Hall 
2001 Drs. Jelto J. Drenth 
1996 Dr. Frank P. Wibaut * 

1996 Drs. Jan A. Schraag *  
1996 Mevr. Drs. Mariette Moors-Mommers * 
 1991 Mevr. Drs. Willeke Bezemer* 
1991 Dr. Otto de Vaal *  
1991 Prof. Dr. Herman Musaph *  
1991 Dr. Edward Brongersma *  
1981 Prof. Dr. Coen van Emde Boas * 

(* = overleden)