Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

De consulent seksuele gezondheid NVVS is vaak een psycholoog, verpleegkundige, (bekken)fysiotherapeut, agoog, pedagoog of docent, die counseling geeft, voorlichting en preventie uitvoert en vorm geeft, zelf interventies ontwikkelt, praktijkonderzoek opzet en adviezen geeft of beleid maakt op het gebied van seksuele gezondheid. Een consulent kan cliënten of hun omgeving, maar ook professionals en/of organisaties ondersteunen op het gebied van seksuele gezondheid.

Er zijn consulenten die zich gespecialiseerd hebben in een specifieke doelgroep, problematiek of competentie. Zo zijn er consulenten die zich richting op mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking, jongeren of juist op ouderen. Een consulent kan als zelfstandige werkzaam zijn of werken binnen een organisatie of instelling (bv GGD, Rutgers, scholen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatiecentra). Het werkveld van een consulent is breed georiënteerd.

Professionele Ondersteuning voor uw vragen bij een Consulent Seksuele Gezondheid NVVS
Heeft u vragen over seksualiteit? Een consulent seksuele gezondheid NVVS kan zelfstandig helpen met vragen en problemen op het gebied van:

  • Gezonde en ongezonde seksualiteit in verschillende levensfasen

  • Specifieke seksuele problemen bij mannen

  • Specifieke seksuele problemen bij vrouwen

  • Ziekte of lichamelijke handicap met seksuologische co-morbiditeit

  • Psychiatrische/psychologische problemen en seksuele co-morbiditeit

  • Verstandelijke beperkingen en seksualiteit

  • Seksualiteit, anticonceptie en SOA

  • Seksualiteit, maatschappij en (sub)cultuur

Deze vragen kunnen zich uitstrekken op de volgende deelgebieden:

Counseling (hulpverlening)
Een consulent biedt kortdurende, laagdrempelige hulp bij de genoemde vragen en problemen, voornamelijk door middel van educatie en eenvoudig advies. Als de stap naar een seksuoloog te groot is of niet nodig, kan een consulent helpen.

Let op: bij andere lichamelijke of psychische problemen die nog niet volledig zijn geïdentificeerd, kan de consulent geen diagnose stellen of zelfstandig behandelen. Bij complexe problematiek of de noodzaak van een behandeltraject, zal de consulent doorverwijzen naar een seksuoloog NVVS of een andere professional.

Voorlichting en preventie
Consulenten van de CSG kunnen preventie en voorlichting verzorgen, gericht op diverse doelgroepen, waaronder kinderen, cliënten, patiënten, hun omgeving en professionals. De onderwerpen variëren sterk en zijn afgestemd op de expertise van elke consulent, zoals 'seksueel grensoverschrijdend gedrag', 'seksuele gezondheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking', of 'seks en ouderen'. Preventie is een essentieel aspect van de verstrekte informatie en voorlichting.

Praktijkonderzoek
De consulent voert praktijkonderzoek uit binnen organisaties op het gebied van seksuele gezondheid. Dit onderzoek richt zich bijvoorbeeld op thema's als 'het bespreken van seksuele gezondheid door begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg' of 'de perceptie van homoseksualiteit binnen bepaalde (hogeschool)opleidingen'. De verkregen data uit deze onderzoeken kunnen door organisaties worden benut voor het ontwikkelen van interventies of het selecteren van passende interventies wanneer nodig.

Advies en maken van beleid
Een consulent seksuele gezondheid heeft de competenties om advies te geven en beleid te ontwikkelen binnen instellingen of organisaties met betrekking tot seksualiteit en seksuele gezondheid. Hierbij kan de consulent een cruciale rol spelen bij het opstellen, aanpassen, of aanscherpen van beleid op deze gebieden, evenals bij de implementatie ervan.

Image


Kwaliteitskeurmerk Consulent Seksuele Gezondheid NVVS
De titel ‘consulent seksuele gezondheid’ is niet beschermd, iedereen mag zich zo noemen. Het lidmaatschap van de NVVS is niet voldoende om zich consulent te noemen. Alleen de titel ‘consulent seksuele gezondheid NVVS’ staat borg voor kwaliteit die toetsbaar is. Deze titel is een kwaliteitskeurmerk en is merkenrechtelijk beschermd. De consulenten seksuele gezondheid NVVS hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Seksuologie. Deze eisen hebben betrekking op opleiding en werkervaring op het terrein van de seksuologie in relatie tot de basisdiscipline van de hulpverlener en biedt ook de garantie van een netwerk waarin veel ruimte bestaat voor onderling overleg bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Een consulent seksuele gezondheid NVVS werkt meestal in een tweedelijnsinstelling (GGD, gezondheidszorginstelling), maar kan ook soms in de eerste lijn werkzaam zijn in een zelfstandige praktijk of adviesbureau.

Vergoeding
Het werk van de Consulent Seksuele Gezondheid NVVS wordt op dit moment nog niet vergoed via de basiszorg of aanvullende zorgverzekering. Overleg tevoren over het tarief.