Pijlers & Commissies

Wat doet de NVVS?

De NVVS waarborgt de kwaliteit van de opleiding van hulpverleners door middel van visitatie en accreditatie van de opleidingen. Daarnaast beheert de NVVS kwaliteitsregisters voor:

Naast ons toegewijde bestuur, spelen Pijlers, Commissies, Werkgroepen en Special Interest Groepen een essentiële rol in het bevorderen van de hoogste normen binnen onze vakgebied. De NVVS en draagt bij aan de missie om de seksuologische zorg naar professionele kwaliteit te leiden.

Image

Pijler Media

De Pijler Media fungeert als liaison tussen de NVVS en publieksmedia. Deskundige NVVS-leden beantwoorden vragen van de pers en behandelen media-verzoeken.
Zij organiseren ook de jaarlijkse NVVS Seks & Media Prijs.

Pijler Onderwijs

De Pijler Onderwijs heeft als taak om de kwaliteit van het (na)scholingsaanbod in de Seksuologie te waarborgen. Zij stellen de criteria vast voor de opleidingen en bevorderen de ontwikkeling van deze opleidingen. Ook accrediteren zij de nascholingsactiviteiten.

Pijler Wetenschap

Binnen de Pijler Wetenschap houden werkgroepen zich bezig met wetenschappelijk gerelateerde thema's. De Pijler Wetenschap wordt geraadpleegd voor relevante thema's voor de NVVS Congressen.
Tevens coordineren zij de beoordelingscommissie voor Fonds SOS.

Pijler Beroep

In de Pijler Beroep ontplooit de NVVS activiteiten gericht op seksualiteitshulpverlening en seksuele gezondheidsbevordering in brede zin met als doel verbetering van kwaliteit en verdere ontwikkeling. Binnen deze Pijler zijn ook de NVVS SIG's actief.