Innovatieve methodieken voor seksuele voorlichting

Innovatieve methodieken voor seksuele voorlichting

Download het artikel 'Solving puzzles, playing games: The potential and pitfalls of entertainment education in teaching about sexuality', gepubliceerd in Sage Journals.

Download de Nederlandstalige handreiking over het onderzoek voor professionals.

Samenvatting 
In het artikel onderzoeken we of innovatieve, op entertainment-education gebaseerde methodieken voor seksuele vorming op scholen kunnen bijdragen aan het oplossen van de problemen waar conventionele methodieken mee kampen. We onderzoeken met name of dergelijke methodieken kunnen bijdragen aan:
(1) het behandelen van onderwerpen die nog vaak ontbreken in conventionele voorlichting;
(2) het ontwikkelen van meer leerling-gerichte voorlichting; en
(3) het ontwikkelen van meer norm-kritische voorlichting.

We concluderen dat de methodieken die wij onderzocht hebben inderdaad vaak aandacht besteden aan onderwerpen die nog te weinig aan bod komen in conventionele voorlichting. Ook dragen de methodieken bij aan een meer leerling-gerichte benadering, omdat ze (zeer) activerend werken en jongeren zeggenschap geven over hun eigen leerproces. De methodieken zijn echter niet per definitie norm-kritisch: de mate waarin een methodiek bijdraagt aan een kritische reflectie op ongelijkheden bleek erg afhankelijk te zijn van het bredere schoolklimaat en de kennis en vaardigheden van de trainer. We zagen verschillende momenten waarop ongelijkheden zoals heteronormativiteit gereproduceerd werden. Op basis van onze analyse concluderen we dat een aantal randvoorwaarden op orde moet zijn om de potentie van de onderzochte methodieken volledig te kunnen benutten: een veilig en inclusief schoolklimaat, een breed en samenhangend curriculum voor seksuele vorming, kwaliteitscontroles op de gebruikte methodieken, en voldoende deskundigheid onder trainers/onderwijzers.
Onderzoekers Marijke Naezer en Willemijn Krebbekx

Terug naar het Nieuwsoverzicht