Beter SRGR onderwijs in medische curricula

Beter SRGR onderwijs in medische curricula

Ongelijkheid in de geboortezorg, toenemende weerstand tegen seksuele voorlichting, groeiende anti-abortus beweging, zomaar een paar zaken die je niet snel verwacht in een liberaal en rijk land als Nederland. En toch ervaren burgers ook hier barrières in de toegang tot kwalitatieve goede, onbevooroordeelde en op mensenrechten gebaseerde zorg en voorlichting.

Zorgverleners, waaronder artsen, verpleeg- en verloskundigen, hebben niet enkel een rol in de medische zorg voor individuen, zij dienen ook bij te dragen aan een systeem dat de basale zorgbehoeftes en –rechten in de samenleving borgt en verbetert. Het is daarmee van essentieel belang dat zij in een vroeg stadium van hun loopbaan een sterke basis en kritische denkhouding ontwikkelen met betrekking tot (hun rol in) maatschappelijk medische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van SRGR.

De NVVS heeft samen met dertien andere Nederlandse medisch-professionele organisaties en in samenwerking met KIT Royal Tropical Institute, de oproep voor beter SRGR onderwijs in medische curricula ondertekend.
Samen doen wij een dringende oproep aan een ieder om mee te tekenen voor de versterking van het onderwijs over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in medische curricula op universiteiten en hogescholen.

Voor de volledige oproep en mogelijkheid om mee te tekenen, zie https://www.kit.nl/call-to-action-versterking-van-srgr-onderwijs-in-medische-curricula/

Terug naar het Nieuwsoverzicht